For Sale

50 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

Kodikamam, Jaffna, Northern

Rs.0

  • Property Type:Land / Plots
யாழ்ப்பாணம் கொடிகாமத்தில் கொடிகாம town இலிருந்து 2 km தூரத்தில் 50 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு தென்னைகள் வைக்க கூடிய மேட்டுக்காணி விற்பனைக்கு
கைத்தொழில் பேட்டைகளுக்கு பாமிற்கு உகந்தகாணி
1 பரப்பு 1 லட்சத்து 75 ஆயிரம்
தெளிவான ஆவணம்
காணியினுள் 10 தென்னைமரங்கள்
50 பனைமரங்கள் உண்டு

 +94 703595696
 

Kodikamam

Write a Review

Please login to write review!

5

Average Rating